Graderingspensum

Beltefarge Juniorgrader Seniorgrader
Hvitt 12. Mon
Hvitt 11. Mon
Oransje 10. Mon 10. Kyu
Oransje 9. Mon 9. Kyu
Blått 8. Mon 8. Kyu
Blått 7. Mon 7. Kyu
Gult 6. Mon 6. Kyu
Gult 5. Mon 5. Kyu
Grønt 4. Mon 4. Kyu
Grønt 3. Mon 3. Kyu
Brunt 2. Mon 2. Kyu
Brunt 1. Mon 1. Kyu
Svart 1. Dan
Svart 2. Dan
Svart 3. Dan

Hopp til grad ved å klikke på den

Generelt om belter og gradering

Denne siden er utarbeidet etter NKOs graderingsbestemmelser fra 2007. Elever vil bli testet i alle foregående teknikker i tillegg til de som er aktuelle for sitt spesifikke beltekrav. På toppen av dette kommer de fysiske styrkekrav som graderingssensor stiller.

Tanken bak gradering er å se en utvikling over tid. Teknikker som ble godkjent til 8. kyu trenger å finpusses så når en graderes f.eks til 5. kyu så blir de samme teknikkene utført på en skarpere måte. Dette er i tråd med NKO's filosofi om treningsutvikling som sitert under:

Treningsutvikling

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening, og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøvere anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen.

For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushin-karate er det utarbeidet syv punkter som beskriver en trinnvis utvikling:

1. Posisjon - Stilling

2. Balanse - Stilling under kontroll

3. Teknikk - Korrekt utførelse

4. Koordinasjon - Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk

5. Hurtighet - Bedre og hurtigere utførelse av ovenstående

6. Kraft - Mer kraft i utførelsene

7. Refleks - Alt ovenstående blir naturlige bevegelser

Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.

Om du vil ha litt hjelp med teknikker kan du se her (med forbehold om at pensum-oppdeling der er annerledes enn NKO's syllabus. Teknikkene er stort sett identiske).

Mongrader

Revidert 18.11.2012 - utgave 2

Mon er Shinkyokushin sine juniorbelter. Barn under 8 år graderer først til 12. Mon også videre. Utøvere som er mellom 8 og 15 år graderer fra 10. til 1. Mon. Ved trening en gang i uka kan man gradere maksimalt en gang per år. Ved trening to ganger i uka kan man gradere maksimalt to ganger per år. Monbeltene er hvite med en farget stripe langsgående. Striper blir markert med rød tversover stripe.

Overgang fra Mon til Kyu grad
På 15-årsdagen overføres Mon graden automatisk til tilsvarende Kyu grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.
Noe av grunnen til endring i syllabusen er at da vil overgangen til kyu-grad oppleves som mer jevnverdig, da man tidligere brukte samme syllabus som kyu grader. Dette kunne da oppleves som degradering i at man gikk "ned i farge" og måtte gradere om igjen med mange teknikker.

12. og 11. mon blir til hvitt kyu belte, og man gjør gradering til 10. kyu ved neste anledning.
10. og 9. mon (oransje) blir til 10. kyu (oransje)
8.  mon (blått) blir til 9. kyu (oransje)
7. mon (blått) blir til 8. kyu (blått)
6. og 5. mon (gult) blir til 7. kyu (blått)
4. og 3. mon (grønt) blir til 6. kyu (gult)
2. og 1. mon (brunt) blir til 5. kyu (gult)

 

12. Mon - Hvitt belte

Fra 6 år

Dojo etikette
Vise Jodan, Chudan, Gedan

Stillinger
Fudo Dachi

Slag
Seiken Morote Tsuki

11. Mon - Hvitt belte

Dojo etikette
Japansk telling til 5

Stillinger
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi (på stedet)

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering
Seiken Jodan Uke

Spark
Hiza Geri

10. Mon - Oransje belte

Fra 8 år - om elever har gradert til 12./11. mon før må alt vises for 10. mon.

Dojo etikette
Vise Seiken
Japansk telling til 10

Stillinger
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi (i bevegelse)

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering
Seiken Jodan Uke
Seiken Gedan Barai

Spark
Hiza Geri
Kin Geri

9. Mon - Oransje belte m stripe

Stillinger
Musubi Dachi
Sanchin Dachi (på stedet - for Kihon/basic)

Slag
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering
Seiken Chudan Uchi Uke

Spark
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi

8. Mon - Blått belte

Fra 9 år

Skal kunne grunnleggende kumite (sparring)
Forklare Kyokushin/Shinkyokushin

Stillinger
Kokutsu Dachi (i bevegelse)
Kamae Dachi (for kumite/fighting)

Slag
Seiken Ago Uchi

Blokkering
Seiken Chudan Soto Uke

Spark
Mae Geri Jodan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ni

7. Mon - blått belte m stripe

Skal kunne mer avansert kumite - fri sparring
Vise kumite kombinasjoner

Stillinger
Kiba Dachi (45 grader - Yon-ju-go)

Slag
Shita Tsuki
Kage Tsuki

Blokkering
Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai

Spark
Mae Keage Chusoku
Mawashi Soto Keage Teisoku
Mawashi Uchi Keage Haisoku
Yoko Keage Sokuto

Kata
Taikyoku Sono san

6. Mon - gult belte

Fra 10 år

Stillinger
Kiba Dachi (90 grader - kyu-ju)

Slag
Jun Tsuki

Blokkering
Mawashi Uke

Spark
Kansetsu Geri
Mawashi Geri Gedan

Kata
Pinan Sono Ichi

5. Mon - Gult belte m stripe

Stillinger
Neko Ashi Dachi

Slag
Tate Tsuki

Blokkering
Morote Chudan Uchi Uke

Spark
Mawashi Geri Chudan
Yoko Geri Chudan

Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi

4. Mon - Grønt belte

Fra 11 år

Stillinger
Sanchin Dachi

Slag
Tettsui Komi Kame Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi

Blokkering
Mawashi Gedan Barai

Spark
Ushiro Geri (Chudan)

Kata
Pinan Sono Ni

3. Mon - Grønt belte m stripe

Fra 12 år

Stillinger
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayo Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Uchi
Uraken Mawashi Uchi

Blokkering
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Mawashi Geri Jodan
Yoko Geri Jodan
Ushiro Geri Chudan og Jodan

Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ni og San

2. Mon - Brunt belte

Fra 13 år

Slag
Shotei Uchi

Blokkering
Shotei Uke

Spark
Uchi Haisoku Mawashi Geri

Kata
Pinan Sono San

1. Mon - Brunt belte m stripe

Fra 14 år

Stilling
Haisoku Dachi
Heiko Dachi

Slag
Jodan Hiji Uchi
Yohon Nukite

Blokkering
Shuto Mawashi Uke

Spark
Tobi Mae Geri
Tobi Yoko Geri

Kata
Pinan Sono Yon

 


Kyu/Dan-grader

 

10. Kyu - Oransje belte

Hvordan folde en karate-gi (treningsdress)
Korrekt bæring av gi-antrekk
Betydningen av Kyokushinkai
Etikette og oppførsel i dojo

Stillinger
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi

Slag
Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Jodan Uke
Seiken Mae Gedan Barai

Spark
Hiza Ganmen Geri
Kin Geri

Bemerk
Eleven må vise overstående teknikker i Fudo Dachi og i bevegelse i Zenkutsu Dachi. Hendene skal alltid holdes knyttede.

9. Kyu - Oransje belte m stripe

Stillinger
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi

Slag
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke

Spark
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi og Ni

Pusteøvelser
Nogare (Omeote og Ura)

Kumite
Sanbon Kumite (trestegsfighting)Angrepsteknikker: 1) Jodan Oi Tsuki, 2) Chudan Oi Tsuki, 3) Gedan Oi Tsuki
Forsvarsteknikker: 1) Jodan Uke, 2) Chudan Soto Uke, 3) Gedan Barai med påfølgende Chudan Gyaku Tsuki, deretter blokkering med Gedan Barai

8. Kyu - Blått belte

Stillinger
Kiba Dachi

Slag
Shita Tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai

Spark
Mae Geri Jodan Chusoku
Ago Mae Geri

Kata
Taikyoku Sono San

Kumite
Yokusoku Ippon Kumite, fighting som er arrangert av eleven eller instruktøren.

7. Kyu - Blått belte m stripe

Stillinger
Neko Ashi Dachi

Slag
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke (i Kokutsu Dachi)

Spark
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Heisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata
Pinan Sono Ichi

Pusteøvelser
Ibuki Sankai

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

Alle slag og spark skal kunne utføres i Kiba Dachi og Zenkutsu Dachi.

6. Kyu - Gult belte

Stillinger
Tsuru Ashi Dachi

Slag
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri (Sokuto)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

Elevene må kunne vise bevegelsene i Tsuru Ashi Dachi og utføre sidespark

5. Kyu - Gult belte m stripe

Stillinger
Moro Ashi Dachi

Slag
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan HIji Ate

Blokkeringer
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Spark
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Ushiro Geri (Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono San

Kumite
Jiju kumite (frifighting)Elevene må kunne vise bevegelsene i Moro Ashi Dachi

4. Kyu - Grønt belte

Generelle spørsmål om karate

Stillinger
Haisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

Slag
Shuto Sakotso Uchi
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkeringer
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mae Shuto Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Spark
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Jodan Ushiro Geri

Kata
Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni, San

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

3. Kyu - Grønt belte m stripe

Generelle spørsmål om karate

Stillinger
Kake Dachi

Slag
Chudan Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate

Blokkeringer
Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)

Spark
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Pinan Sono Yon

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

Eleven vil bli prøvet i bevegelse i Kake Dachi

2. Kyu - Brunt belte

Elevene må kunne svare på forskjellige spørsmål om Karate, samt ha god forståelse for oppvarmingsprogrammet og kunne demonstrere forskjellige øvelser

Slag
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Uchi
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Spark
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri

Kata
Pinan Sono Go
Gekisai Dai

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

1. Kyu - Brunt belte m stripe

Slag
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkeringer
Kake Uke
Chudan Haito Uchi Uke

Spark
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri

Kata
Yantsu
Tsuki No Kata

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

1. Dan - Sort belte 1 stripe Sempai

Merk at ved forsøk på Shodan skal samtlige foregående tekniskker fremvises på en måte som overstiger kravene til 1.Kyu. Enhver grunnleggende teknikk må kunne utføres korrekt. Alle teknikker kan kreves fremvist i Gyaku.Merk - det tar ikke hensyn til midlertidige skader.

Slag
Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkeringer
Ulike måter å blokkere med beina
Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osae Uke
Morote Haito Uchi Uke

Spark
Kake Geri (Kakato) (Jodan, Chudan)
Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata
Tensho
Saifa
Taikyoku Sono Ichi, Ni, San i Ura

Kumite
Jiju kumite (frifighting 30-mannsfighting)

Renraku (kombinasjonsteknikker)
1) Mawashi Geri, 2) Ushiro Mawashi Geri, 3) Jodan Mae Geri, 4) Mawashi Geri, 5) Ushiro Mawashi Geri

2. Dan - Sort belte 2 striper Sempai

Merk  - ved gradering vil kandidaten bli testet i tidligere gjennomgåtte graderingsteknikker og Kata.

Slag
Toho Uchi (Jodan)
Keiken Uchi

Blokkeringer
Hiji Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Gedan Shotei Morote Uke
Gedan Shuto Morote Uke

Spark
Tobi Ushiro Geri
Tobi Ushiro Mawashi Geri
Age Kakato Ushiro Geri

Kata
Kanku Dai
Gekisai Sho
Seienchin
Pinan Sono Ichi i Ura

Kumite
Jiju kumite (frifighting)

3. Dan - Sort belte 3 striper Sensei

Merk  - ved gradering vil kandidaten bli testet i tidligere gjennomgåtte graderingsteknikker og Kata, og da med vekt på Kata. Kandidaten vil bli grundig testet i å instruere oppvarmingsøvelser, tøyeøvelser, alle teknikker og Kata. Det legges stor vekt på kandidatens evne til å formidle kunnskap og utvise stor forståelse for bruken av de ulike teknikkene i selvforsvar. Det vil også bli testet i bruken av selvforsvarsteknikker mot en eller flere motstandere.

Kata
Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni i Ura

Kumite
Jiju kumite (frifighting)
Det vil bli lagt vekt på evnen til å formidle kunnskap om Kumite og oppbyggingen av en Kumite økt.

Tameshiwari
Kunnskap om Tameshiwari og kunne utføre det i praksis

%d bloggere liker dette: