Informasjon

Trening

  • KIHON
    Karaten er bygget opp av grunnleggende teknikker som blir satt sammen.
  • KATA
    Mønster - praktisert selvforsvar, hvor Kihon blir utøvd i stadig med avanserte sammensetninger.
  • KUMITE
    Kamptrening - hvor man kreativt kan sette sammen karaten i fri form.

Selvforsvar

Shinkyokushin karate som selvforsvarssystem

Vi tilegner oss kunnskap om et vidt spekter av slag, spark og blokkeringer. Vi bruker dette fritt i sparring - hvor man også blir vant til å bli angrepet (i kontrollerte former). Videre så øver vi på selvforsvaret som er bygget inn i kataene våre - BUNKAI - applikasjon av kataene.

 

Konkurranser

img4

Deltakelse i konkurranser

Flere av våre medlemmer har deltatt i konkurranser på forskjellige nivå - alt fra klubbmesterskap, til regionale Mushin Challenge, til NM, til og med EM. Man velger selv sitt satsningsnivå og vårt instruktørteam vil jobbe for å hjelpe til i opptrening og til å gjør en klar til å konkurrere.
Som medlem i Færder Karateklubb så er det er ikke krav om deltakelse i konkurranser.

 

Individet

img5

Karate utfordrer en selv

Som utøver av Shinkyokushin karate møter man mange forskjellige instruktører og meninger rundt karaten. Det er opp til en selv å finne motivering til å fortsette å utvikle seg som karateutøver og vokse som menneske.

Gjennom treningene så vil man bli utfordret til å kunne legge til side alt annet enn det man står i. Man prøver å oppnå Mushin - oversatt til "no mind" - hvor karaten flyter av seg selv.

Gradering

Regelmessig trening over tid gjør en klar til gradering. En gradering er mer enn en ren belteprøve - man skal ikke bare fremvise neste sett med teknikker, men også vise modning som karateutøver. Innlevelse i og forståelse av det man gjør på trening utvikler seg over tid. Ettersom man kommer lengre opp i beltegradene så er det naturlig at det går lengre mellom hver gradering, nettopp på grunn av denne modningen som skal skje.

Graderingspensum  Graderingsregister

%d bloggere liker dette: